Bezpieczeństwo

bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów (monitoring oraz ochrona fizyczna 24h budynku)

Wysoka jakość

nie musisz nigdzie jeździć - to MY możemy odbierać dokumenty od Ciebie

Wsparcie

pełna księgowość, kadry i płace oraz doradztwo dla prowadzonej firmy

Aktualności

Sprawdź czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT

Od 26 czerwca br. podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" (link - https://pfr.mf.gov.pl/_/) jest dostępna dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwola sprawdzić status podatnika VAT. Pytający otrzymuje 1 z 3 następujących komunikatów: •Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT •Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny •Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony Usługa daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT. Podatnicy nadal mogą skorzystać z dotychczasowej możliwości wnioskowania o zaświadczenie z urzędu skarbowego w tym zakresie, czy też telefonicznego kontaktu z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia tego statusu. Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" jest dostępna na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.

Podstawa wymiaru Składki ZUS 2015 Społeczne bez chorobowego 696,47 zł Społeczne z chorobowym 754,67 zł Zdrowotne 279,41 zł Fundusz Pracy 58,20 zł * Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,80% 1034,08 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy) 1092,28 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy) 35,63 zł - Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

Od 1 kwietnia 2015 r. nowa wysokość składki wypadkowej

W okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. (tj. w nowym roku składkowym dotyczącym ubezpieczenia wypadkowego) najniższa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wyniesie 0,40% (obecnie 0,67%). Natomiast najwyższa stopa procentowa składki na to ubezpieczenie od nowego roku składkowego wyniesie 3,60% (dotychczas wynosi 3,86%).

Od 1 grudnia br. trzeba posługiwać się nowymi drukami KRS

Z początkiem grudnia 2014 r. zmienionych zostało 21 druków składanych do KRS. Nowe wzory formularzy otrzymały przede wszystkim druki dotyczące wniosku o pierwszy wpis do KRS. Nowymi formularzami trzeba się posługiwać wnosząc o wpis do KRS w szczególności każdej ze spółek handlowych (KRS-W1, KRS-W2, KRS-W3, KRS-W4), spółdzielni (KRS-W5), stowarzyszenia czy fundacji (KRS-W20 czy KRS-W9). Poza tym zmianie ulegają załączniki do wniosków o pierwszy wpis: KRS-WH i KRS-WM. W przypadku kolejnych wniosków zmodyfikowane będą tylko następujące druki: KRS-Z30, KRS-ZN, KRS-ZM.